Producenci
PORÓWNANIE URZĄDZEŃ UZDATNIAJĄCYCH WODĘ

3. PORÓWNANIE METOD UZDATNIANIA WODY

Skąd w warunkach domowych możemy uzyskać WODĘ wolną od wszelkich zanieczyszczeń – również tych, o których pisałam we wcześniejszym wpisie (np. od pozostałości leków, nawozów sztucznych)? A najlepiej wodę czystą i posiadającą jednocześnie strukturę heksagonalną…?

W licznych publikacjach możemy znaleźć informacje o tym, że wodę strukturyzowaną – najzdrowszą i najlepiej przyswajalną przez komórki organizmu – możemy uzyskać poprzez:

1. mrożenie wody butelkowanej lub kranowej;

2. jonizację wody w jonizatorach wody;

3. zastosowanie generatora wodoru;

4. specjalne strukturyzatory, których działanie polega w zależności od producenta i technologii na:

 1. działaniu „wody wzorcowej” na inną, którą chcemy ustrukturyzować, np. wodę z kranu,
 2. użyciu generatora – impulsatora magnetycznego,
 3. użyciu magnetycznych płytek, kubków, prętów lub kul,
 4. zadziałaniu na wodę minerałami umieszczonymi w np. karafkach czy pałeczkach.

Najlepsze metody strukturyzowania wody

W tym artykule omówię kolejno wyżej wymienione metody.

Ad. 1 Mrożenie wody

Z licznych źródeł na ten temat uzyskałam informacje, że zamrożenie wody, a następnie jej rozmrożenie pozwoli nam uzyskać wodę strukturalną. Pisze o tym np. dr Michał Tombak, autor wielu książek poświęconych zdrowiu. Znalazłam dwa różne „przepisy” na zrobienie wody strukturyzowanej z wody mrożonej.

Pierwsza polega na zwyczajnym zamrożeniu dowolnej wody w temp. -4 °C do całkowitego zamrożenia. Następnie należy wodę rozmrozić i pić jako wodę ustrukturyzowaną. [1]

Druga metoda polega na zamrażaniu wody do momentu powstania pierwszej warstwy lodu (ok. 2-3 godziny). W tej warstwie wg. znalezionych informacji znajduje się woda ciężka, tzw. deuterowa, która ma niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Ze względu na większą gęstość, zamarza jako pierwsza. Powstałą warstwę lodu należy przekuć, a pozostałą wodę będącą jeszcze w stanie ciekłym przelać do innego pojemnika. Następnie zaleca się przelaną wodę ponownie zamrozić. Po rozmrożeniu otrzymamy gotową wodę strukturalną. Jeżeli chcemy dodatkowo pozbyć się soli, wodę tą należy zamrozić do 2/3. Niezamrożona dolna warstwa będzie zawierać sole i tą wodę możemy odrzucić. [2][3][4]

Oprócz licznych wpisów na ww. temat znalazłam również publikacje negujące tą metodę strukturyzacji. Wg. dr Woźniaka [5] oraz innych źródeł znalezionych w internecie (głównie wpisy firm zajmujących się uzdatnianiem wody), rozmrażanie wody nie powoduje jej strukturyzacji. Wodę mrozi się np. w doświadczeniach, w których trzeba wykonać zdjęcie struktury badanej wody. Po jej rozmrożeniu wraca ona do pierwotnego stanu strukturalnego.

Podsumowanie. Uzyskałam rzetelną informację o tym, że poprzez metodę mrożenia możemy otrzymać wodę wolną od formy ciężkiej (deuterowej) oraz pozbawioną soli. Wynika to z właściwości fizykochemicznych wody i substancji w niej zawartych. Jednak nie ma dowodów na to, że woda ta po rozmrożeniu do temperatury pokojowej przyjmuje i zachowuje strukturę heksagonalną.

Ad. 2 Jonizacja wody w jonizatorach wody

Jonizatory wody to urządzenia, w których umieszczone są elektrody, dzięki którym zachodzi elektroliza wody. W wyniku tego procesu następuje rozdział wody na część o odczynie pH zasadowym i część o odczynie kwaśnym. Do wody alkalicznej przechodzą jony o ładunku dodatnim, m.in. wapnia, magnezu, sodu, potasu.

Elektorliza wody - jonizacja

Wg producentów jonizatorów wody, woda zasadowa, czyli alkaliczna, która powstaje w wyniku jonizacji ma korzystny wpływ na organizm człowieka gdyż:

> Wspomaga odkwaszanie organizmu.

To jest fakt, na który znalazłam następujące potwierdzenia.

Dla wyjaśnienia zacznę od pojęcia równowagi kwasowo-zasadowej (RKZ) organizmu. Jest to jeden z najważniejszych parametrów homeostazy organizmu. Wyraża ją stosunek kationów i anionów w płynach ustrojowych, które regulując pH wpływają praktycznie na wszystkie procesy zachodzące w organizmie, m.in. na:

- aktywność enzymów, hormonów,

- reakcje redoks,

- metabolizm białek, węglowodanów i tłuszczów,

- funkcje różnych narządów oraz układów.

Równowaga RKZ organizmu utrzymywana jest przez potężne mechanizmy regulujące. Zaliczyć do nich można tzw. układy buforowe oraz płuca, nerki, wątrobę, tkankę kostną czy przewód pokarmowy. Spożywanie w nadmiernych ilościach pokarmów dostarczających kwasy (mięso, nabiał, cukier) powoduje, że mechanizmy te nie radzą sobie z neutralizacją ich wszystkich. Dochodzi wtedy do zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i zakwaszenia organizmu. [6][7][8]
Aby neutralizować kwasy organizm musi dysponować odpowiednią rezerwą alkaliczną.

Równowaga kwasowo-zasadowa. Odkwaszanie

Woda alkaliczna jest inicjatorem syntezy wodorowęglanów oraz źródłem jonów zasadotwórczych, takich jak magnez, wapń, potas, sód, które zwiększają rezerwy alkaliczne pozwalające na neutralizacje kwasów i co za tym idzie - na utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. [9] [10] [11]

Krąży informacja, że picie wody alkalicznej nie ma sensu, gdyż silne kwaśne pH w żołądku ją zneutralizuje. Albo, że nie można pić alkalicznej wody, gdyż podwyższa pH żołądka co jest niekorzystne dla organizmu... Sprostuję więc i wyjaśnię mechanizm działania wody alkalicznej.

Wiadomo, że w żołądku produkowany jest kwas solny, który nadaje mu bardzo niskie, kwaśne pH. Jest to niezbędne do prawidłowego trawienia. Natomiast błona śluzowa żołądka zawiera elementy, które chronią przed samotrawieniem i uszkodzeniem tego narządu. W skład bariery śluzówkowej żołądka wchodzą m.in. wytwarzane przez nabłonek wodorowęglany, które buforują nadmiar kwasu solnego. [12] Tu warto wspomnieć, że wśród buforów krwi największą rolę również odgrywa bufor wodorowęglanowy. [13]

Gdy do żołądka dostanie się woda alkaliczna następuje wzrost jego pH. Rozpoczyna się wtedy proces mający przywrócić pierwotne pH żołądka. Z chlorku sodu, wody i dwutlenku węgla wytwarza się kwas solny HCl, a także właśnie wspomniany wodorowęglan sodu NaHCO3.

NaCl + H2O + CO2 HCl + NaHCO3

Kwas solny pozostaje w żołądku, przywracając mu pierwotne pH, a nowo powstałe sole wodorowęglanu sodu przedostają się do krwiobiegu zwiększając zasób czynników odkwaszających organizm. [14]

> Lepiej nawadnia dzięki klastrom składających się z 5-6 cząsteczek wody

Niestety, na tą tezę nie znalazłam naukowych potwierdzeń, oprócz tych, których autorzy są związani z promocją określonych jonizatorów wody. Informacje o mniejszych klastrach znajdziemy również w książkach, ale tu też autorzy okazują się być powiązani z dystrybucją jonizatorów wody. Nie ma w nich przypisów, w których można by było znaleźć źródła wyżej podanej informacji. Znalazłam za to publikację amerykańskiego Instytutu MHI negującą tezę mniejszych klastrów wody alkalicznej... [15]

> Jest przeciwutleniaczem

Zgadza się. Właściwość tą woda alkaliczna zawdzięcza rozpuszczonemu w niej gazowemu wodorowi H2. [16][17][18]

> Jest wodą strukturalną o formie heksagonalnej

To nieprawda. Od tej informacji odchodzą „poważniejsi” producenci jonizatorów wody oferujących swoje urządzenia w wielu krajach europejskich. Elektroliza wody nie zmienia jej struktury na heksagonalną. [5]

WAŻNE. Naczyniowe jonizatory wody przeprowadzają proces elektrolizy wody więc woda alkaliczna zostaje oczyszczona z jonów ujemnych - chlorkowych, siarczanowych, fluorkowych itp. Te jony przechodzą do wody kwaśnej, która jest pewnego rodzaju odpadem. W procesie elektrolizy jednak nie są usuwane pozostałe zanieczyszczenia... Jonizatory przepływowe posiadają już wbudowane filtry, natomiast jonizatory naczyniowe – nie. Dlatego przed jonizacją wody w jonizatorach naczyniowych należy najpierw oczyścić wodę dobrej jakości filtrami.

 

Ad. 3 Zastosowanie generatora wodoru

Generatory wodoru to urządzenia, które powodują zwiększenie ilości gazowego wodoru H2 rozpuszczonego w wodzie. Taka woda charakteryzuje się bardzo niskim potencjałem redoks I wykazuje właściwości przeciwutleniające, mające korzystny wpływ na organizm człowieka. Wodór cząsteczkowy rozpuszczony w wodzie w stężeniu 0.5-1,4mg/l chroni komórki ciała i DNA przed uszkodzeniami wynikającymi z działania wolnych rodników tlenowych. [16][19]

Jednak tutaj również informacje o rzekomemu zmniejszeniu klastrów wody wodorowej czy jej heksagonalnej strukturze nie mają żadnych potwierdzeń w publikacjach naukowych.

Generatory wodoru nie oczyszczają też wody. Zalecane jest więc wstępne oczyszczenie wody filtrami.

wodór cząsteczkowy - generatory wodoru

 

 

Ad. 4 Specjalne strukturyzatory, których działanie polega w zależności od producenta i technologii na:

A. działaniu „wody wzorcowej” na inną, którą chcemy ustrukturyzować, np. wodę z kranu

Metoda jest jeszcze bardzo „świeża”. Nie znalazłam więc badań naukowych potwierdzających tezę, że działając strukturalną, w 100% heksagonalną „wodą wzorcową” na inną wodę, np. kranową, otrzymamy wodę ustrukturyzowaną. Nie znalazłam też badań, które by tą tezę obaliły…

Producenci umieszczają w swoich urządzeniach „wodę wzorcową”, która ma ustrukturyzować dowolną wodę będącą z nią w bliskim kontakcie. I tak np. woda kranowa zmieniać ma swoją postać w wodę strukturalną, z której jednocześnie zostają wyparte wszystkie zanieczyszczenia. Przypomina to trochę odkrycie prof. Pollacka, o którym wspominałam we wcześniejszym artykule >>> Jednak nie znalazłam nigdzie połączenia tych wątków. Pozytywne opinie użytkowników ww. urządzeń skłaniają nasz Zespół do ich przetestowania. Na pewno podzielimy się spostrzeżeniami w przyszłości.

B. Użyciu generatora – impulsatora magnetycznego

Wg jednego z polskich producentów, impulsator magnetyczny jego produkcji działając na wodę zmiennym polem magnetycznym strukturyzuje ją. Oprócz publikacji producentów impulsatorów magnetycznych, nie znalazłam innych źródeł, które miałyby potwierdzić tą tezę. Dr Woźniak w swoim wywiadzie wspomina o możliwości strukturyzowania wody dwoma polami magnetycznymi, tak by przedłużyć czas zachowania tej nietrwałej struktury. Jednak mówił on o takiej możliwości tylko w przypadku wody ze źródeł głębinowych. [5][20] Natomiast impulsator magnetyczny jak tłumaczy sam producent, to zespół generatorów pola zmiennego o indukcji ok. 5 mikrotesla (ok. 8-10-krotnie mniejszej od indukcji magnetycznej pola ziemskiego). Mamy więc tu tylko zmienne i słabe pole magnetyczne. Znalazłam kilka pozytywnych opinii na temat działania impulsatora magnetycznego ale w przypadku stosowania go „przy ciele”. Natomiast opinii o wodzie poddanej działaniu tego urządzenia nie znalazłam.

Zmienne_pole_magnetyczne

O tym, że pole magnetyczne znaczącą oddziaływuje na wodę (np. na wiązania wodorowe) nie trzeba dyskutować. To jest fakt poparty wieloma badaniami naukowymi. [22] Jednak w żadnych badaniach nie ma informacji o rzekomej strukturyzacji do formy heksagonalnej pod wpływem oddziaływania pól magnetycznych. Byłby to niezwykły postęp w dziedzinie technik uzdatniania wody ale jak na razie nie jest.

Firma, która w Polsce sprzedaje pewien strukturyzator wody i zaznacza, że ich urządzenie strukturyzuje wodę co jest udowodnione w szwajcarskiej jednostce certyfikującej pokazuje tylko pierwszą jej stronę, na której jest pokazana tylko nazwa tej jednostki, nazwa producenta oraz zdjęcia zamrożonych cząsteczek wody i …nic więcej. Nie ma na tej stronie informacji, że chodzi właśnie o oferowany strukturyzator wody lub np. jego podzespół. Producent odmówił w korespondencji mailowej udostępnienia całości certyfikatu…

C. Użyciu magnetycznych płytek, kubków, prętów lub kul

Nie będę omawiać tej metody ze względu na pobieżne prezentowanie produktów przez producentów. Opisy działania magnetycznych akcesoriów nie są poparte żadnymi źródłami, a opinie na ich temat są bardzo rozbieżne. Nawet jeśli producenci przedstawiają specyfikacje gdzie podane są nazwy tworzyw, z których są wykonane, to nie udostępniają dokumentów potwierdzających te informacje. Brak konkretnych źródeł i informacji uniemożliwia mi określenie czy powyższe produkty uzdatniają wodę.

D. Zadziałaniu na wodę minerałami umieszczonymi w np. karafkach czy pałeczkach

Tego tematu również nie będę omawiać, gdyż uzdatnianie wody minerałami jest niezwykle zależne od jakości użytych minerałów i tworzyw, w których są umieszczone. Niestety żaden z producentów nie informuje o pochodzeniu minerałów, czy jakości tworzyw ani nie przedstawia żadnych atestów/certyfikatów.

 

 

PODSUMOWANIE 3 ARTYKUŁÓW O WODZIE

Na ten moment nie ma ani jednej „jednogłośnej” i popartej badaniami naukowymi metody, która pozwoliłaby nabyć urządzenie dokładnie oczyszczające i jednocześnie strukturyzujące wodę. Jednak na podstawie podanych w tym artykule publikacji oraz na podstawie wcześniejszych artykułów na tym blogu, możemy wyciągnąć wniosek, że najkorzystniejsza dla zdrowia jest woda:

 1. wolna od zanieczyszczeń:
  • tych, których obecność zgodnie z prawem polskim należy badać zarówno w wodach „sklepowych” jak i w wodzie wodociągowej,
  • także tych, o których dopiero naukowcy i Komisja Europejska zaczynają w ostatnich latach mówić – czyli o zanieczyszczeniach np. środkami farmakologicznymi, a także niektórymi nawozami stosowanymi przez rolników. Wodociągi na ten moment nie dadzą nam zapewnienia takiej czystości w wodzie kranowej.

Wysoką czystość zapewniają systemy filtracyjne działające na zasadzie odwróconej osmozy lub ultrafilitracji. >>>

 1. o odpowiednich parametrachodczynie pH, ORP, odpowiedniej zawartości minerałów. Korzystniejsze ww. parametry można uzyskać dzięki jonizatorom wody, a odpowiedni potencjał redoks również dzięki generatorom wodoru.
 2. o odpowiedniej strukturze – heksagonalnej, takiej która występuje naturalnie w przyrodzie i naszych komórkach. Wodę strukturalną możemy uzyskać pijąc świeżo wyciskane soki. Wg dr Pollacka, wodę znajdującą się w naszym ciele możemy też ustrukturyzować eksponując ciało na promienie słoneczne i/lub sztuczne podczerwone, a także będąc w bezpośrednim kontakcie ciała z ujemnie naładowaną Ziemią. [21]

Dbajmy więc o to aby każda woda, którą wypijamy była przefiltrowana i naprawdę czysta, a formę strukturalną uzupełniajmy metodami wymienionymi w Artykule 2, np. pijąc świeżo wyciskane soki.

 

Bibliografia:

[1] http://nadarzyn.tv/pl/sekcja/zdrowie/czytaj/2839-dr_adam_chustecki_namawia_do_picia_rozmrozonej_wody.html#

[2] Michał Tombak, Czy można żyć 150 lat”, Wydawnictwo: Firma Księgarska Serwis; Łódź 2014

[3] https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%99%C5%BCka_woda

[4] http://www.eioba.pl/a/3hbh/oryginalny-sposob-ulepszania-wody

[5] wywiad z Dr Aleksandrem Woźnym https://www.youtube.com/watch?v=rxnRIurqLMM

[6] Chesnokova, N.P., Morrison, V.V., Bizenkova, M.N. КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ. ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ (ЛЕКЦИЯ 2); Międzynarodowy Dziennik Badań Stosowanych i Podstawowych. - 2015. - № 3-2. - str. 273-278;

[7]Dr n. med. Krzysztof Wróblewski; Równowaga kwasowo-zasadowa – jakich zdecydowanych działań medycznych wymagają jej zaburzenia?; Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi; https://podyplomie.pl/

[8] https://www.academia.edu/5754022/R%C3%B3wnowaga_kwasowo-zasadowa_i_bilans_wodno-elektrolitowy

[9] Abol-Enein H1, Gheith OA, Barakat N, Nour E, Sharaf AE.; Ionized alkaline water: new strategy for management of metabolic acidosis in experimental animals.; Department of Urology, El Mansoura Urology and Nephrology Center; Mansoura University, Egypt. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19527469

[10] Daniel König, Klaus Muser, Hans-Hermann Dickhuth, Aloys Berg, Peter Deibert; Effect of a supplement rich in alkaline minerals on acid-base balance in humans; Nutrition Journal 2009; https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-2891-8-23

[11] Koufman JA1, Johnston N.; Potential benefits of pH 8.8 alkaline drinking water as an adjunct in the treatment of reflux disease.; Voice Institute of New York, NY 10019, USA.

[13] https://www.pum.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0020/153119/Rownowaga-kwasowo-zasadowa-2018-19.pdf

[14] Telesforas Laucevicius, Stanisław Wiąckowski; Woda zjonizowana. Życie bez chorób.; Wyd. OBUOLYS, 2010

[15] https://www.molecularhydrogeninstitute.com/microclustering-the-making-of-a-myth-part-1-facts-claims-and-history

[16] http://www.molecularhydrogeninstitute.com/mildly-alkaline-ionized-water-characteristics-benefits-and-future

[17] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4906185/

[18] LEE, M. Y., KIM, Y. K., RYOO, K. K., LEE, Y. B. & PARK, E. J. (2006). Electrolyzed-reduced water protects against oxidative damage to DNA, RNA, and protein. Appl Biochem Biotechnol 135, 133-44.

[19] Chien-Sheng Huang, Tomohiro Kawamura, Yoshiya Toyoda, Atsunori Nakao; Recent Advances in Hydrogen Research as a Therapeutic Medical Gas; Free Radical Research 44(9):971-982; Department of Surgery, Taipei-Veterans General Hospital and National Yang-Ming University School of Medicine, Taiwan.

[20] Oleg Mosin, Ignat Ignatov; Basic Concepts of Magnetic Water Treatment; Published in the Russian Federation European Journal of Molecular Biotechnology; Vol. 4, No. 2, pp. 72-85, 2014

[21] Wykład Prof. Pollack’a  https://youtu.be/p9UC0chfXcg

[22] http://www1.lsbu.ac.uk/water/magnetic_electric_effects.html

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl