Producenci
Promocje
JR Ultra 8000 S2 wyciskarka do soków 37 obrotów Juicy Retreats UK
JR Ultra 8000 S2 wyciskarka do soków 37 obrotów Juicy Retreats UK
2 190,00 zł 1 650,00 zł
szt.
BIONTECH BTM-3000 jonizator wody + 6 gratisów
BIONTECH BTM-3000 jonizator wody + 6 gratisów
2 500,00 zł 1 699,00 zł
szt.
JR Ultra 8000S wyciskarka do soków Juicy Retreats UK
JR Ultra 8000S wyciskarka do soków Juicy Retreats UK
1 700,00 zł 1 350,00 zł
szt.
MyCOOK BioChef Wielofunkcyjne urządzenie 15w1 robot
MyCOOK BioChef Wielofunkcyjne urządzenie 15w1 robot
3 990,00 zł 2 990,00 zł
szt.
AQUATOR SILVER PLUS jonizator wody Burbuliukas + gratis
AQUATOR SILVER PLUS jonizator wody Burbuliukas + gratis
1 577,00 zł 1 499,00 zł
szt.
Regulamin

GRUGO.EU
Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość
obowiązujący od 1.06.2017r.

 

I. Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

KLIENT, Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

Sprzedawca – każdy pracownik zatrudniony w Sklepie Internetowym GRUGO.EU działający w jego imieniu i na jego rzecz

Sklep Internetowy, Sklep – firma Montavis Sp. z o.o. z siedzibą w 81-368 Gdynia, ul. Świętojańska 3/1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5862326788, REGON: 369243567, KRS: 0000713078 adres email: sklep@grugo.eu; nr telefonu: 881 682 345 (6), prowadząca sklep internetowy www.grugo.eu

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz 827)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 

II. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę Montavis Sp. z o.o. i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Sklep sprzedaży.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym GRUGO.EU, zwanym dalej Klientem, a Sklepem GRUGO.EU, zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep GRUGO.EU jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.


III. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego GRUGO.EU
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym GRUGO.EU są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.)
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego GRUGO.EU wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  • gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru po wcześniejszym umówieniu terminu: Kartuzy , Wzgórze Wolności 5
  • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

Montavis Sp. z o.o.

Bank Idea Bank

IBAN: PL18 1950 0001 2006 0052 1334 0002

BIC/SWIFT: IEEAPLPA

  • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
  • kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem Dotpay.pl
  • w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu,

     6. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

    7. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sklepu GRUGO.EU do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

    8. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

    9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

    10. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. Brak powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

    11. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Montavis Sp. z o.o., ul. Świętojańska 3/1 ; 81-368 Gdynia lub elektronicznie na adres sklep@grugo.eu.


IV. Realizacja zamówienia

 1. Dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej https://grugo.eu/pl/reg Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy:

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego

Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia oraz zaakceptowanie warunków regulaminu, a także w przypadku klienta będącego konsumentem, złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy

    2. Dokonać zakupu bez rejestracji korzystając z opcji „Szybkie zakupy”

 • Należy podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia oraz zaakceptować warunki regulaminu, a także w przypadku klienta będącego konsumentem, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy

    3. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

  • dokonywania zakupów w sklepie internetowym GRUGO.EU,
  • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
  • jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

  4. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Montavis Sp. z o.o. i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

- realizacji umowy przez Sprzedającego,

- informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy GRUGO.EU,

   5. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   6. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony  mailowo  po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu GRUGO.EU z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu GRUGO.EU

  7. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym GRUGO.EU należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

  8. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

  9. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.


V. Dostawa

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym GRUGO.EU realizowane są w ciągu 1 do 5 dni roboczych.
 2. W przypadku reklamacji dotyczących widocznych uszkodzeń mechanicznych Towarów lub przesyłki powstałych podczas transportu, wymagany jest podpis Klienta na odpowiednim protokole reklamacyjnym w obecności osoby dostarczającej Towar. Klient powinien sprawdzić Towar w momencie jego dostawy.
 3. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, paczkomatu InPost lub Pocztą Polską na wskazany przez Klienta adres. 
 4. Klient może także odebrać zamówiony produkt w Punkcie Odbioru.
 5. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie https://grugo.eu/Czas-i-koszty-dostawy
 6. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy DPD odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.


VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 2. Termin 14-stodniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego. Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej.
 4. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby GRUGO.EU (wskazany w tytule I niniejszego Regulaminu LUB drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@zdrowa-nauka.pl. Wzór oświadczenia dołączany jest do każdej przesyłki z zamówieniem.
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 6. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym GRUGO.EU posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.
 7. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 9. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 30-40 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).


VII. Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 1. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 2. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił formularz reklamacyjny załączony do zakupionego urządzenia lub poprosił o jego przysłanie zgłaszając nam reklamacje telefonicznie lub mailowo.
 3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego trwającego nie dłużej niż 14 dni przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania.
 4. Reklamowane wyciskarki JR Ultra wraz z wypełnionym formularzem należy dostarczyć na adres korespondencyjny (ul. Nowy Wiec 38a; 83-421 Nowy Wiec); Na pozostałe urządzenia otrzymają Państwo adresy i kontakt do serwisu tych urządzeń.
 5. Reklamowany towar musi być czysty i dobrze zabezpieczony do wysyłki.
 6. Brak wypełnionego formularza reklamacyjnego uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 7. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
 8. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 9. Rozpatrzenie reklamacji trwa do 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl