Producenci
WODA STRUKTURALNA - STRUKTURYZOWANA - badania

2. WODA STRUKTURYZOWANA – STRUKTURALNA – ŻYWA

Woda najlepiej przyswajalna przez organizm.

Znaczenie rodzaju wody jaką wypijamy dla naszego zdrowia.

 

Istnieje wiele wpisów na temat wody strukturalnej, potocznie zwanej „żywą”. Jednak większość autorów tych artykułów pisząc o badaniach, czy odkryciach naukowców nie przytacza źródeł tych informacji. Skąd więc mamy wiedzieć, czy na wszystkie informacje jakie podają jest rzeczywiście naukowe potwierdzenie?

Aby odpowiedzieć na to pytanie zebrałam informacje, które znajdują potwierdzenie w badaniach naukowych i wykładach uznanych uczonych. Na końcu artykułu podaję oczywiście ich źródła, tak by mogli Państwo sami je sprawdzić i poszerzyć literaturę na ten temat.

 1. Istnieją 2 formy wody: orto- i para-

Wg. badań naukowych przeprowadzanych w wielu krajach, możemy wyróżnić 2 formy wody pod kątem orientacji tzw. jądrowych spinów dwóch atomów wodoru – orto-wodę i para-wodę. Mimo że obie formy mają praktycznie identyczne właściwości fizyczne, udało się je laboratoryjnie oddzielić i dowieść, że forma orto- o równoległym spinie oddziaływuje z zewnętrznym polem magnetycznym, a z  kolei forma para- nie reaguje na to pole. Formy orto- w temp. pokojowej wirują, a formy para- praktycznie nie.[1][2][3][4][5]. Jest wiele publikacji na ten temat, kilka z nich podaję w odnośnikach źródłowych, gdyż dosyć trudno je znaleźć.

Formy wody orto- i para-

Źródło: https://phys.org/news/2014-09-electric-prism-nuclear-states.html

W internecie krąży informacja, że w wodzie strukturalnej w większej mierze występują molekuły orto. Natomiast woda martwa to taka, w której jest przewaga klastrów para-. Niestety nie znalazłam na tą tezę potwierdzeń naukowych.

Czy ma to związek z odkryciem prof. Pollack'a dotyczącym rozdzielania się wody na strefę EZ, co opisuję poniżej? Tego jeszcze nie wiemy. Badania nad orto- i para- wodą są bardzo trudne ze względu na skomplikowany sposób ich oddzielenia od siebie. Intensywne i oficjalne badania rozpoczęły się dopiero w 2001 roku. Liczę, że wkrótce otrzymamy potwierdzenie naukowe na temat proporcji tych form w wodzie płynącej w naszych komórkach ciała.

 1. co mówi dr Aleksander Woźny – fizyk nuklearny

Aleksander Woźny jest doktorem nauk fizyko-matematycznych ze specjalnością fizyka nuklearna. Wg. wywiadu przeprowadzonego z tym naukowcem, woda strukturyzowana występuje naturalnie w naszych komórkach ciała, wodach płodowych, a w przyrodzie znajdziemy ją w:

 • roślinach (np. owocach, warzywach),
 • wiosną, w topniejących z lodu kroplach,
 • głębinowych źródłach, z których woda została pobrana bez użycia silników.

Z wywiadu dowiadujemy się, że taka woda po pobraniu utrzymuje swoją uporządkowaną strukturę przez krótki czas, tj. od 5 do 15 minut. Powodem jest przerwanie oddziaływania pól magnetycznych na tą wodę.

Ustrukturyzowanie wody np. pobranej ze źródła głębinowego tak, by jej forma utrzymała się do 3 tygodni, jest możliwa poprzez oddziaływanie na nią dwoma polami:

 • stałym silnym polem magnetycznym jakie daje np. lantanowiec Neodymium (Nd) [6][7][16]
 • oraz zmiennym polem magnetycznym, takim jakim ma Ziemia.

Wg. dr Woźnego, pojęcie terminu wody strukturyzowanej bardzo często jest błędnie rozumiane…

Jak od ponad wieku wiadomo, dzięki dipolarnej naturze, cząsteczki wody mogą ulegać asocjacji, czyli łączeniu się w zgrupowania. Własność ta pozwala na przyjęcie struktury heksagonalnej tych zgrupowań. Naukowiec tłumaczy, że w naszych komórkach zawsze występuje woda strukturalna, gdyż w podwójnej błonie komórkowej znajdują się otwory o 6-kątnej (heksagonalnej) strukturze. Myślę że dr Woźny miał na myśli klatryny - białka tworzące strukturę heksagonalną, budujące pęcherzyki w błonie komórkowej, przez które następuje endocytoza - czyli pobieranie substancji z zewnątrz do wnętrza komórki [15]. Jeżeli pijemy wodę z zakłóconą strukturą, to komórki muszą wykonać pracę by ją ustrukturyzować, gdyż tylko taka jej forma przejdzie przez pęcherzyki błony komórkowej.

Klatryna_błona_komórkowa_struktura_heksagonalna

Źródło: http://what-when-how.com/molecular-biology/clathrin-molecular-biology/

 

Wiemy już, że nasze ciało składa się głównie z wody, dlatego ciągłe zużywanie energii na „przetwarzanie” wody do przyswajalnej przez komórkę struktury osłabia prawidłowe funkcjonowanie organizmu. A potrzebujemy tej wody całkiem dużo – ok. 30ml na 1kg masy ciała dziennie. [6]. Przykładowo osoba ważąca 60 kg powinna wypijać 1,8l wody. Czy nie warto,  by organizm przyjmował czystą strukturyzowaną wodę, niż 1,8 litra innej wody którą będzie musiał przetworzyć? Przecież ta energia powinna być zużywana na inne potrzebne procesy, jak np. procesy regeneracyjne organizmu.

Filtry wody mogą doskonale oczyścić wodę pod względem zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych. Jednak filtr nie oczyści wody pod względem informacyjno- energetycznym. A jak udowodniono już wiele lat temu, woda jest substancją energo-informacyjną. Przenosi informacje oraz energie. [8][9][10]. Zatem woda poddana oczyszczaniu mechanicznemu i chemicznemu (np. chlorem) w oczyszczalniach nie przyjmie struktury heksagonalnej. Dzieje się tak ze względu na wspomnianą pamięć informacyjną. Woda z kranu nie będzie wodą strukturalną nawet po użyciu kolejnych dodatkowych filtrów domowych. Filtrami z dodatkowymi mineralizatorami, czy alkalizatorami możemy uzyskać wodę wolną od zanieczyszczeń i o zmienionych lepszych parametrach pH oraz ORP, czy mniejszych klastrach ale nie będzie to woda strukturalna, którą mamy w komórkach ludzkich czy roślinnych. Po długich poszukiwaniach nigdzie nie znalazłam badań, które by dowiodły, że woda kranowa, przefiltrowana i/lub zjonizowana miała strukturę heksagonalną.

 1. Odkrycia profesora Geralda Pollack'a

W 1968 roku uzyskał stopień doktora inżynierii biomedycznej na Uniwersytecie Pensylwańskim. Jest wykładowcą Uniwersytetu w Waszyngtonie, a obecnie jest już profesorem bioinżynierii. Uznano go za międzynarodowego lidera w dziedzinie nauki i inżynierii.

 • Założył i został redaktorem naczelnym czasopisma naukowego WATER.
 • Podjął się badań nad mięśniami, by wyjaśnić dlaczego po rozcięciu mięśnia zawarta w nim woda pozostaje wewnątrz. I tak powstała jego książka „Muscles and Molecules: Uncovering the Principles of Biological Motion” (tłum. “Mięśnie i cząsteczki: odkrywanie zasad ruchu biologicznego”), wydana w 1990 roku, zdobyła nagrodę Excellence Award przyznawaną przez stowarzyszenie Society for Technical Communication.
 • Kolejne dwie książki, które napisał: „Cells, Gels and the Engines of Life” (tłum. Komórki, Żele I Silniki Życia)(2001) oraz „The Fourth Phase of Water” (tłum. Czwarta faza wody) (2013) otrzymały nagrodę Distinguished Award tego stowarzyszenia.
 • Profesor Pollack jest dyrektorem instytutu Institute for Venture Science, współzałożycielem 4th-Phase Inc. i założycielem Annual Conference on the Physics, Chemistry, and Biology of Water. W 2016 roku otrzymał pierwszą międzynarodową Nagrodę Pokojową Emoto. [11][12]

Pozwoliłam sobie wymienić jego osiągnięcia, by mieli Państwo pewność, że jest kompetentny, wiarygodny, a jego wypowiedzi oraz odkrycia naukowe są warte naszego zaufania.

Prof. Pollack odkrył istnienie wody w fazie skupienia będącej miedzy fazą stałą (lodem) a cieczą – czyli będącą „czwartą fazą wody” o wzorze H302. Jest ona gęstsza i ma formę jakby żelu oraz strukturę HEKSAGONALNĄ. Przypomina się tu od razu wywiad z dr Woźnym, który mówił o wodzie strukturyzowanej, czyli takiej, która powstaje m.in. z topniejącego wiosną lodu występującego w naturze (czyli w fazie „pomiędzy”).

Czwarta_faza_wody_EZ_jak_powstaje

W doświadczeniu przeprowadzonym z udziałem prof. Pollack’a, woda, która została umieszczona przy warstwie hydrofilnej, rozdzieliła się na cząstki dodatnie i ujemne. Te o ładunku ujemnym skupiły się przy warstwie hydrofilnej tworząc strefę, którą nazwano Strefą Wykluczenia (EZ). Ta półkrystaliczna „ujemna woda” zebrana przy warstwie hydrofilowej ma właśnie wzór H302 i jest tak zwaną Czwartą Fazą Wody. Struktura tej fazy, jak zauważono, przyjmuje formę heksagonalną przypominającą plaster miodu. Czwarta faza wody wypycha cząstki wody o przeciwnym, czyli dodatnim ładunku oraz wszystkie inne substancje. Czyli tak naprawdę oczyszcza się. Idąc dalej, odkryto, że pod wpływem światła, strefa EZ rozszerza się, powiększa – najintensywniej pod wpływem światła podczerwonego. Rozdzielenie wody na ujemną strefę EZ oraz część dodatnią tworzy swoista baterię. Prof. Pollack dzięki temu doświadczeniu tłumaczy wiele procesów zachodzących w przyrodzie.

W ludzkich komórkach znajdują się białka, dużo białek. Wiadomo, że posiadają one ściany hydrofilowe, zatem dookoła nich zbiera się woda EZ - w czwartej fazie skupienia. Z kolei sama komórka ma podwójną błonę komórkową, której zewnętrzna część jest również hydrofilowa. Zatem dookoła każdej komórki zbiera się warstwa EZ. Doświadczenie pokazuje, że takie struktury jak białka czy nasze komórki determinują fazę wody, której potrzebują. Jak więc ważne jest to by móc dostarczyć organizmowi źródła pozwalające na tworzenie tej strefy.

Jakie są dostępne źródła wody, które mogą tworzyć czwartą fazę?

 • woda pitna - dlatego tak ważne jest prawidłowe uwodnienie organizmu wodą wolną od szkodliwych zanieczyszczeń zakłócających powstawanie EZ [13],
 • świeże owoce i warzywa oraz świeżo wyciskane z nich soki,
 • woda kokosowa, kurkuma [13] (oczywiście dobrej jakości, ekologiczna),
 • światło słoneczne – jak wcześniej pisałam, odkryto, że światło zwiększa powierzchnię czwartej fazy EZ, szczególnie daleka podczerwień,
 • Ziemia – poprzez dotykanie np. bosymi stopami bezpośrednio Ziemi przyjmując od niej ładunek ujemny, co wpływa na zwiększenie powierzchni EZ.

Więcej na ten temat dowiesz się z wykładu dr Pollacka [14] lub książek jego autorstwa.

Nie mamy już wątpliwości, że woda strukturalna to nie mit. Dlaczego więc znajdujemy artykuły i wypowiedzi dietetyków, polskich fizyków i innych uczonych, w których jest zaprzeczenie istnienia strukturyzowanej wody? Jak to delikatnie tłumaczy fizyk nuklearny prof. nadzw. dr hab. Aleksander Woźny – pewnie nie mają jeszcze wystarczającej wiedzy. A ta wiedza jest przecież dostępna. Czy mamy do czynienia z ignorancją?

Łączą nam się badania i wypowiedzi uznanych na całym świecie uczonych na temat wody i najkorzystniejszej dla naszego ciała jej postaci.

 

Kolejny artykuł – PORÓWNANIE METOD UZDATNIANIA WODY” >>>

 

Bibliografia:

[1] Vladimir I Tikhonov, Alexander Alexandrovich Volkov; Separation of water into its ortho and para isomers; Published in Science 28.02.2002 https://science.sciencemag.org/content/296/5577/2363.abstract

[2] Kravchuk T1, Reznikov M, Tichonov P, Avidor N, Meir Y, Bekkerman A, Alexandrowicz G. A magnetically focused molecular beam of ortho-water. Science  21 Jan 2011; Schulich Faculty of Chemistry, Technion–Israel Institute of Technology, Technion City, Haifa 32000, Israel. - https://science.sciencemag.org/content/331/6015/319

[3] S.D. Zacharow; Izomeria spinowa orto / para cząsteczek H2O jako wiodący czynnik w tworzeniu dwóch motywów strukturalnych w wodzie; Instytut Fizyczny. PN Lebedev, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja - http://biophys.ru/archive/h2o-00025.htm

[4] A.A.Belov; Laboratorium Spektroskopii Dielektrycznej http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/index.php?title=Лаборатория_Диэлектрической_Спектроскопии

[5] http://www1.lsbu.ac.uk/water/ortho_para_water.html

[6] wywiad z Dr Aleksandrem Woźnym https://www.youtube.com/watch?v=rxnRIurqLMM

[7] https://www.stanfordmagnets.com/neodymium-magnets-vs-ferrite-magnets.html

[8] https://portal.abczdrowie.pl/woda-strukturyzowana-i-pamiec-wody-co-mowi-nauka

[9] Kovalenko Viktor Fedorovych, Analogy of Memory Properties of Water and the Ones of the Brain, Science Journal of Physics (2013) https://www.sjpub.org/sjp/sjp-261.pdf

[10] Jacob Azoulay, Memory features of water cyclically treated with magnetic field, World Journal of Engineering (2016), Vol. 13, issue: 2, s. 120-123.

[11] https://bioe.uw.edu/portfolio-items/pollack/

[12] https://www.pollacklab.org/jerry

[13] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122250/

[14]Wykład Prof. Pollack’a  https://youtu.be/p9UC0chfXcg

[15] Postępy Biologii Komórki, Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki Polskiej Sieci UNESCO oraz Fundacji Biologii Komórki i Biologii Molekularnej wydawany z częściową pomocą finansową Komitetu Badań Naukowych.; VOL. 27, ISSUE 3/2000; str. 296-300 - http://rcin.org.pl/Content/66387/WA488_62167_P2435_PBK-T27-Nr3.pdf , Str. 6-10

[16] Oleg Mosin, Ignat Ignatov; Basic Concepts of Magnetic Water Treatment; Published in the Russian Federation European Journal of Molecular Biotechnology; Vol. 4, No. 2, pp. 72-85, 2014

 

Autor artykułu: mgr Biologii, Technik Farmacji Sandra Gruba

Nie wyrażam zgody na kopiowanie moich autorskich tekstów w internecie lub publikacjach. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku chęci wykorzystania powyższego tekstu, proszę o kontakt. Zgadzam się na udostępnienie powyższego tekstu autorskiego tylko w przypadku zamieszczenia aktywnego linku do tej strony źródłowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl